Krawaty z recyklingu butelek pet

Od dawna jesteśmy świadomi, że jakość i odpowiedzialność za środowisko naturalne są ściśle ze sobą powiązane, dlatego temat ochrony klimatu jest tak bardzo aktualny w naszej firmie.

Promo-House Poland prezentuje nową kolekcję eco ties wykonanych z przędzy
wyprodukowanej z butelek z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Ten nowy materiał pozwala na opracowanie wysokiej jakości produktów ekologicznych dla klientów dla których ochrona środowiska jest najważniejszym kryterium w doborze artykułów reklamowych.

Temat zrównoważonego rozwoju odgrywa ważną rolę w Promo-House od wielu lat.